Наставак студија

Студенти и дипломци Високе здравствене школе струковних студија у Београду имају могућност наставка студија након завршетка али и током студирања на основним струковним студијама:

Студенти који су завршили специјалистичке струковне студије имају могућност преласка на мастер академске студије:

МЕНАЏМЕНТ У ЗДРАВСТВУ
МЕНАЏМЕНТ У ЗДРАВСТВУ