Припремна настава за будуће студенте

Висока здравствена школа струковних студија у Београду организује припремну наставу за полагање пријемног  испита из предмета Биологија и Здравствена нега за будуће студенте Школе и све који су заинтересовани. Програм припремне наставе почиње 14. априла 2018. (субота) у 12 сати у амфитеатру Школе.

Настава ће се реализовати викендом (субота), са почетком од 14. априла 2018. године у просторијама Високе здравствене школе струковних студија у Београду, ул. Цара Душана 254, 11080 Земун.

Предвиђен укупан фонд часова за сваки наставни предмет је 30 школских часова.

Наставни план је у складу са наставнм планом и програмом средње медицинске школе.

Програм и термини припремне наставе биће накнадно објављени.

Приликом пријаве за припремну наставу сваки кандидат попуњава образац пријаве који може добити у Школи или преузети у прилогу.

Упутство за попуњавање уплатнице:

Цена припремне наставе је 12.000,00 динара

Прималац: Висока здравствена школа струковних студија у Београду, , ул. Цара Душана 254, 11080 Земун.

Жиро рачун Школе: 840-1105666-45, модел 97, позив на број 66-S56

Сврха уплате: Припремна настава

У прву годину студија могу се уписати кандидати који имају одговарајуће средње четворогодишње образовање, по студијским програмима:

 1. Струковна медицинска сестра: средња медицинска школа и гимназија
 2. Струковна медицинска сестра-бабица: средња медицинска школа и гимназија
 3. Струковни санитарно- еколошки инжењер: средња школа у четворогодишњем трајању
 4. Струковни медицински радиолог: средња школа у четворогодишњем трајању
 5. Струковни физиотерапеут: средња школа у четворогодишњем трајању
 6. Струковни радни терапеут: средња школа у четворогодишњем трајању
 7. Струковни нутрициониста дијететичар: средња школа у четворогодишњем трајању
 8. Струковни медицинско – лабораторијски технолог: средња школа у четворогодишњем трајању
 9. Струковни козметичар естетичар: средња школа у четворогодишњем трајању
 10. Струковна медицинска сестра-васпитач: средња медицинска школа (следећи образовни профил-медицинска сестра-васпитачког смера, медицинска сестра-техничар општег смера и педијатријска сестра техничар)
 11. Струковни зубни протетичар: средња школа у четворогодишњем трајању

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат на пријемном испиту, и то:

 1. Пријемни испит се полаже из предмета Здравствена негапо плану и програму средње медицинске школе, за следеће студијске програме: Струковна медицинска сестра и Струковна медицинске сестра-бабица, Струковна медицинска сестра-васпитач.
 2. Пријемни испит се полаже из предмета Биологијапо плану и програму средње медицинске школе, за следеће студијске програме: Струковни санитарно- еколошки инжењер, Струковни медицински радиолог, Струковни физиотерапеут, Струковни радни терапеут, Струковни нутрициониста дијететичар, Струковни медицинско-лабораторијски технолог, Струковни козметичар естетичарСтруковни зубни протетичар

Посебне способности  као услов за упис у прву годину студија су, поред здравствене способности која се доказују лекарским уверењем и:

– за Струковог медицинског радиолога – способност за рад у зони јонизујућег зрачења  – експертиза (коју издаје Институт за медицину рада и радиолошку заштиту „Др Драгомир Карајовић“,  Делиградска бр. 29, Београд).

Напомена:

Полазници припремне наставе конкуришу за упис под једнаким условима као и сви други кандидати.