Савез студената Високе здравствене школе

Савез студената Високе здравствене школе (у даљем тексту ССВЗШ) је непрофитно студентско удружење основано давне 1994. године. По статуту, чланови ССВЗШ су сви студенти Високе здравствене школе струковних студија у Београду уписани у текућу школску годину.

Циљеви због којих је основан ССВЗШ јесу постизање квалитетније наставе, побољшање студенстког стандарда, усклађивање уписне политике са стварним потребама друштва, учешће својих представника у органима и телима која доносе одлуке од значаја за интересе студената, садржајнији и квалитетнији друштвени живот студената, остваривање различитих облика сарадње са студентским и другим организацијама у Земљи и иностранству, подстицање студената на ангажовање по друштвено значајним питањима, хуманитарни рад…

Председник ССВЗШ Милош Петровић је у претходном мандату у трајању од две године био генерални секретар Савеза студената Београда, највећем и најутицајнијем удружењу студената на Балкану чији је дугогодишњи редован члан.

ssvzs-cir