Будућност и перспектива студената и дипломаца медицинских наука III, новембар 2014.

Трећи семинар који је понео исти назив као претходна два, „Будућност и перспектива студената и дипломаца медицинских наука“ одржан је новембра 2014. године и окупио је нешто мање од 150 студената Високе здравствене школе струковних студија у Београду.