Свечана додела диплома

За све дипломиране студенте основних и специјалистичких струковних студија


Свечана додела диплома заказана је 28.04.2018. (субота) за све студенте који су дипломирали у периоду од  25. јануара 2017. до 15. октобра 2017. године и то према следећем распореду:

  • Дипломирани студенти Основних струковних студија – 28.04.2018. годуне у 10 сати, Амфитеатар Школе
  • Дипломирани студенти Специјалистичких струковних студија – 28.04.2018. годуне у 13 сати, Амфитеатар Школе

Диплома се лично преузима и потребно је са собом понети:

  1. Личну карту и
  1. Уплату од 5.000,00 динара на жиро рачун Школе 840-1105666-45, модел 97, позив на број 66-S56

Сви дипломирани студенти ће свечано положити заклету у Амфитеатру Школе, а након тога ће се извршити додела диплома по студијским програмима.